Bibelvers

Bibelvers

Bibelvers med håp og trøst.

Bibelvers til bruk i dødsannonse og på sløyfer til kranser og bårebuketter.

Her er bibelvers med håp og trøst slik det står i Bibelen. Noen bibelvers kan brukes i sin helhet i dødsannonsene, mens av andre bibelvers brukes bare deler av verset. Det første verset på siden er et godt eksempel på det. Versene er hentet fra www.bibel.no og kan leses i sin sammenheng der.

Borte fra kroppen, hjemme hos Herren

Borte fra legemet, hjemme hos Herren (er mye brukt)
2 Kor 5,6-9 > Derfor er vi alltid ved godt mot, selv om vi vet at så lenge vi er hjemme i kroppen, er vi borte fra Herren. For vi vandrer i tro, uten å se. Men vi er ved godt mot, og helst vil vi flytte bort fra kroppen og hjem til Herren. Derfor setter vi vår ære i å være til glede for ham, enten vi er hjemme eller borte.

Luk 2,30-31 > Mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand like for ansiktet på alle folk.

Rom 14,8 > Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til.

Salme 31,16 > Mine tider er i din hånd

Joh 3,16 > For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Jesus er oppstandelsen og livet

Joh 11,25-27 > Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» «Ja, Herre», sier hun, «jeg tror at du er Messias, Guds Sønn, han som skal komme til verden.»

Joh 14,1+6 > La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!
Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet.»

Alt av nåde

Rom 4,16 > Derfor fikk Abraham løftet fordi han trodde, så alt skulle være av nåde. For da kan løftet stå fast for hele hans ætt, ikke bare for den som har loven, men også for den som har samme tro som Abraham. Han er jo far til oss alle.

2 Kor 12,9 > «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.»

Salme 145,8 > Herren er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rik på miskunn.

Rom 8,1 > Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.

Ef 1,2 > Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!

Ef 2,8 > For av nåde er dere frelst, ved tro.

Klag 3,22-23 >
Herren er nådig, vi går ikke til grunne.
Hans barmhjertighet tar ikke slutt,
den er ny hver morgen.
Din trofasthet er stor.

Bibelvers om Guds omsorg

Hele Salme 139 > er en fantastisk salme, her er et lite utdrag (v.3+5+10):
Herre; du kjenner alle mine veier.
Bakfra og forfra omgir du meg,
du har lagt din hånd på meg.
Din høyre hånd holder meg fast.

Salme 23 >

En salme av David.
1 Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe.
2 Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile.
3 Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.
4 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.
5 Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over.
6 Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider.

Jer 31,3 >
Med evig kjærlighet har jeg elsket deg

Bibelvers som viser at Gud ser oss

1 Mos 16,13 > Da satte hun dette navnet på Herren som hadde talt til henne: «Du er en gud som ser meg.» For hun sa: «Har jeg her virkelig sett ham som ser meg?»

Matt 11,28-30 > “Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett.»

Salme 32,8 >
Jeg vil gjøre deg vis og lære deg
den veien du skal gå,
jeg vil la mitt øye hvile på deg
og gi deg råd.

Salme 31,8 >
Jeg vil juble av glede over din godhet,
for du har sett min nød,
du kjenner min trengsel.

Jes 42,3 >
Han bryter ikke et knekket siv
og slukker ikke en rykende veke.

Fil 4,13 > Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.

Jes 43,18-19 > Dere skal ikke minnes de første ting, ikke tenke på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken.

Jer 29,11 > For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Bergprekenen Matt 5,3-12 >

3 «Salige er de som er fattige i ånden,
for himmelriket er deres.

4 Salige er de som sørger,
for de skal trøstes.

5 Salige er de ydmyke,
for de skal arve jorden.

6 Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten,
for de skal mettes.

7 Salige er de barmhjertige,
for de skal få barmhjertighet.

8 Salige er de rene av hjertet,
for de skal se Gud.

9 Salige er de som skaper fred,
for de skal kalles Guds barn.

10 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld,
for himmelriket er deres.
11 Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. 12 Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.”

Bibelvers om at Gud er trofast

Sal 5,12-13 >
Alle som søker tilflukt hos deg, skal glede seg,
alltid skal de juble.
Du verner dem. De fryder seg i deg,
de som elsker ditt navn.

For du, Herre, velsigner den rettferdige,
du dekker ham med nåde som skjold.

1. Joh 5,14-15 > Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om.

1. Kor 13,13 >
Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet.
Men størst blant dem er kjærligheten.

Bibelvers om hva Gud kan gi

Fil 4,19 > Så skal min Gud, han som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger.

2. Tim 1,7 > For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom.

1. Pet 5,7 > Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.

1. Kor 1,30 > Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning.

Bibelvers hvor Gud tørker tårer

Åp 21,4 > 
Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne,
og døden skal ikke være mer,
heller ikke sorg eller skrik eller smerte.
For det som en gang var, er borte.

Jes 25,8-9 >
Han skal sluke døden for evig.
Herren Gud skal tørke tårene fra hvert ansikt.
Han skal ta bort sitt folks vanære fra hele jorden.
For Herren har talt.

Den dagen skal de si:
«Se, dette er vår Gud!
Vi håpet på ham, og han frelste oss.
Dette er Herren, vi håpet på ham.
La oss juble og glede oss over hans frelse!”

Her er to bibelvers fra ei som har opplevd tunge traumatiske ting i sitt liv, og opplevd mye sorg og ensomhet:

Det første verset jeg tenkte på, da jeg hørte at dere ville ha hjelp til å finne vers til nettsiden var:

Jes 41, 10 >
Frykt ikke, for jeg er med deg,
vær ikke redd, for jeg er din Gud!
Jeg gjør deg sterk og hjelper deg
og holder deg oppe
med min rettferds høyre hånd.

Jeg leser ofte dette verset slik:
Frykt ikke, på mandag
for jeg er med deg, på tirsdag
vær ikke redd, på onsdag
for jeg er din Gud! På torsdag
Jeg gjør deg sterk på fredag
og hjelper deg på lørdag
og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. På søndag.

Dette verset er så godt å lese på denne måten. Da fordi det har et løfte for hver dag, enten en er i sorg eller glede, men så godt å vite midt i en sorg.

Det andre verset jeg tenkte på var:

Salme 28,7 >
Herren er mitt vern og mitt skjold,
mitt hjerte satte sin lit til ham, og jeg fikk hjelp.
Hjertet jublet, med sang vil jeg prise ham.

Det kan også leses slik:
Herren er mitt vern på mandag
og mitt skjold, på tirsdag
mitt hjerte satte sin lit til ham, på onsdag
og jeg fikk hjelp. På torsdag
Hjertet jublet, på fredag
med sang på lørdag
og på søndag vil jeg prise ham.

Dette forteller meg at vi kan gå til vår Herre og Mester til alle tider og i alle situasjoner. Han er her for oss.

Klem fra Susanne

Forslag til minneord >