Forberedelse til gravferd

Forberedelse til gravferd

Forberedelse til gravferd;

Planleggingssamtalen

Planleggingssamtalen kan avholdes på byråets kontorer (Åkra eller Avaldsnes), eller et annet sted pårørende måtte ønske. Samtalen tar vanligvis 1½ – 2 timer. Der planlegges det meste av det som har med begravelsen å gjøre. Det er fint hvis dere er litt forberedt før dere kommer. Tenk gjerne på annonse og sanger til seremonien. Ta med adresse og personnummer til avdøde og fødselsdato og adresse for arvinger (så langt det er mulig) for utfylling av melding om dødsfall til skifteretten.

Byråets konsulent vil sørge for at alle de praktiske og formelle tingene ved begravelsen blir ivaretatt på en god måte, slik at dere vil få den nødvendige trygghet i forberedelsene.

Forberedelse til gravferd; Informasjon og produkter

Etter begravelsen

Noen sliter etter begravelsen. Derfor står det noe her på denne siden, om hjelp i etterkant, mens du nå forbereder begravelsen. Nå mot begravelsen er det mye som skjer, men etter begravelsen kan det bli et tomrom, og sorgen kan bli tung å bære. Mange takler dette på egenhånd, ved hjelp av familien, eller sorggrupper i nærmiljøet.

Det er ikke uvanlig at noen sliter i etterkant.

Noen å snakke med - når sorgen blir tung

 

Alle kan trenge noen
å snakke med

  • når livet byr på utfordringer
  • når noen blir borte
  • når viktige valg skal tas
  • når jeg trenger å rydde i tanker og følelser
  • når det blir for mye
  • når relasjoner går i stykker
  • når Gud blir et problem
  • når fortiden eller fremtiden plager deg
  • når du har det sånn som du har det.

Mer om dette, og hvem du kan henvende deg til, finner du på denne siden HER >

En hjelp i sorgen.
De første timene og dagene.

Sorg erfares på mange og svært forskjellige måter. De første timene og dagene etter et dødsfall kan være preget av fortvilelse, følelse av uvirkelighet og kanskje sjokk, sinne eller utmattelse. Døden kan også oppleves som en naturlig og riktig avslutning på et menneskes liv. Det som skjer med dere og den døde i den første tiden, kan ha stor betydning senere.

På sorgsiden vår finner du en liten veileder om sorg.

Sorg og sorgarbeid