Blott en dag

Blott en dag

Blott en dag (sv.)

1.Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer
skulle jag, som barn väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta,
giver ju åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.

2.Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Att sin dyra egendom bevara,
denna omsorg har han lagt på sig.
Som din dag, så skall din kraft ock vara,
detta löfte gav han mig.

3.Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla,
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,
taga ur din trogna fadershand
blott en dag, ett ögonblick i sänder
tills jag nått det goda land.

Blott en dag (no.)

Blott en dag, et øyeblikk om gangen,
Hvilken trøst for min forsakte ånd!
Skulle da bekymring ta meg fangen?
Allting hviler i min Faders hånd.
Han som har for meg et faderhjerte,
Av sitt rike forråd vil han gi
Hver en dag dens del av fryd og smerte,
Hva jeg trenger all min tid.

Selv han alle dager nær vil være,
For hver særskilt dag med særskilt trøst.
Hver en dags bekymring vil han bære,
Stille stormen med sin allmakts røst.
Og sin dyre eiendom bevare,
Denne omsorg har han tatt på seg.
Til din dag skal og din styrke svare, –
Dette løftet gav han meg.

Hjelp meg da å hvile trygt og stille
Blott i dine løfter, Herre kjær,
Og ei troens rike trøst forspille,
Som i livets ord meg lovet er!
Hjelp meg, Gud, å nynne på den sangen
Så mitt hjerte mer og mer den kan:
Blott en dag, et øyeblikk om gangen,
Til jeg når ditt gode land!

Blott en dag

Blott en dag; den mest populære salmen i 2018

Forslag til salmer

Carola Häggkvist (tekst/sv.) [YouTube]
Sondre Bratland og Tore Bruvoll (sv.)[YouTube]
DDE (no.) [YouTube]

«Blott en dag» er en svensk salme av Lina Sandell-Berg (1832–1903), skrevet i 1865. Deretter fikk den en lettere tekstbearbeidelse i 1872. I starten hadde hver linje en stavelse mindre («en dag, ett ögonblick i sänder»), etterhvert ble dette endret av forfatteren selv for at teksten skulle harmonere med melodien til Oscar Ahnfelt fra 1872. Opprinnelig lød en tekstlinje i første vers «Han som har mer än moders hjärta», men på grunn av påtrykk fra kritikere så ble ordene byttet ut med «Han som bär för mig en faders hjärta».

Dersom du vil se hva ChatGPT skrev i 2023, så les videre:

Lina Sandell, som var en kjent svensk salmedikter, skapte et musikalsk mesterverk med sangen "Blott en dag", som anses å være en av hennes mest populære bidrag til kristen musikk.

Selv om salmen er fra 1800 tallet, hadde Lina Sandell en evne til å kommunisere budskapet i sine sanger på en måte som fortsatt treffer hjertet til lyttere i dag.

Lina Sandell (1832-1903) var en svensk salmedikter og forfatter som skrev over 650 sanger og salmer i løpet av sin levetid. Hun var født inn i en musikalsk familie og begynte å skrive musikk og tekster allerede som barn. Men det var først da hun ble voksen at hun virkelig blomstret som forfatter og dikter.

Sandells mest kjente sang er "Blott en dag" (Bare én dag), som hun skrev i en tid da hun selv var syk og stod overfor store utfordringer i livet. Sangen handler om å stole på Gud og leve i nuet, og den er blitt en av de mest elskede kristne sangene i Skandinavia.

Sandell var en kvinne som levde i en tid da mange mennesker vendte seg bort fra kirken og kristendommen. Derfor var hun opptatt av å formidle budskapet om håp og tro til sine lesere og lyttere, og hennes tekster er preget av en dyp innsikt i menneskesinnet og Guds vilje.

I dag er Lina Sandell fortsatt anerkjent som en av de største svenske salmedikterne gjennom tidene, og hennes sanger og tekster lever derfor videre som et symbol på håp og tro. Med "Blott en dag" minner hun oss om å leve i nuet og å stole på Gud, uansett hva livet måtte bringe.

Forslag til salmer >