Bred dina vida vingar

Bred dina vida vingar

Bred dina vida vingar

- En Hymne av Håp og Tro

Bred dina vida vingar,
o Jesus, över mig
och låt mig stilla vila
i ve och väl hos dig!
Bliv du mitt allt i alla,
min visdom och mitt råd,
och låt mig alla dagar
få leva blott av nåd!

Förlåt mig alla synder
och två mig i ditt blod!
Giv mig ett heligt sinne,
en vilja ny och god!
Tag i din vård och hägnad
oss alla, stora, små,
och låt i frid oss åter
till nattens vila gå!

Oversettelse til Norsk

Brei dine vide venger,
Å Jesus, over meg,
Og lat meg stilt få kvila
I ve og vel hos deg!
Ver du meg råd og visdom
Og lat meg kvar ein dag
Av bare nåde leva,
Til siste andedrag!

Forlat meg alle synder
Og reins meg i ditt blod!
Gjev meg eit heilagt huglag,
Ein vilje ny og god!
Tak i di rike omsorg
Oss alle, store, små,
Og lat i fred oss atter
Til nattekvila gå!

Bred dina vida vingar

 

Forslag til salmer

Hør  "Bred dina vida vingar" sunget av:

- Solveig Leithaug på [YouTube]

Bilder m/Bred dina vida vingar - Musikk v/Leif Liodden på [YouTube]

 

Noter for Bred dina vida vingar;

Noter bred dina vingar

Lina Sandell - Forfatteren

Lina Sandell (1832–1903) var en dyktig svensk salmedikter som etterlot seg en bemerkelsesverdig arv innen kristen sang og litteratur. Hennes dype tro og inspirerende tekster har rørt utallige hjerter gjennom generasjoner.

Først og fremst er det viktig å forstå bakgrunnen til denne talentfulle forfatteren. Lina Sandell ble født i 1832 i Sverige og vokste opp i en tid preget av religiøs vekkelse. Som et resultat av denne konteksten ble hun tidlig inspirert av Gud til en solid og god tro på Jesus som sin frelser.

Ble født i hennes hjerte

I løpet av sitt liv skrev Sandell mer enn 650 salmer, og blant de mest kjente er "Bred dina vida vingar." Denne salmen, som ble født i hennes hjerte i 1860 og senere bearbeidet i 1865, er et uttrykk for tro, håp og trygghet. I tillegg til å bruke vakre og betydningsfulle ord, brukte Sandell billedspråk som ligner på Jesu ord om hvordan han ønsker å samle mennesker som en høne samler kyllingene under sine vinger.

Ikke bare var Sandell en talentfull salmedikter, men hun var også en kvinne av sterk karakter. Hun overvant personlige prøvelser, inkludert tapet av sin far i en tragisk ulykke, og dette bidro til å styrke hennes tro og inspirerte henne til å skrive tekster som berørte sjeler på en dyp måte.

Salmen "Bred dina vida vingar" ble oversatt til norsk av Trygve Bjerkrheim i 1950, og hans arbeid gjorde det mulig for enda flere mennesker å synge og føle budskapet og skjønnheten i denne salmen.

På tross av at Lina Sandell og Trygve Bjerkrheim har gått bort, etterlot de en uutslettelig arv i kristen sang og musikk. Deres arbeid fortsetter å inspirere og berøre sjeler verden over.

Trygve Bjerkrheim - Oversetteren

Trygve Bjerkrheim (1920–1990)var en betydelig norsk oversetter og forfatter som satte sitt preg på den kristne sangskatten i Norge. Selv om han var en relativt beskjeden mann, var hans bidrag til å bringe inspirerende tekster til norske menigheter av stor betydning.

Fra ung alder fikk Bjerkrheim en sterk tro på Jesus. Han begynte tidlig å oversette kristne sanger og salmer fra andre språk til norsk. Med tiden ble han kjent for sin nøyaktighet og følsomhet i oversettelsesarbeidet.

Det var spesielt hans oversettelse av salmen "Bred dina vida vingar" fra svensk til norsk som har etterlatt seg et uforglemmelig inntrykk. Hans evne til å bevare den åndelige dybden og den poetiske skjønnheten i originalteksten gjorde salmen tilgjengelig for det norske publikummet og gjorde den til en kjær klassiker.

Trygve Bjerkrheims innsats som oversetter og salmedikter gjorde det mulig for generasjoner av nordmenn å synge og erfare budskapet i salmer som "Bred dina vida vingar" på en meningsfull måte. I tillegg til å oversette, komponerte han også egne sanger og tekster som ble sunget og verdsatt i kristne sammenhenger.

Til tross for hans beskjedenhet og tilbaketrukne natur, har Trygve Bjerkrheim etterlatt en betydelig arv innenfor norsk kristen sang og musikk. Hans bidrag til å bringe troens budskap til liv gjennom ord og toner vil fortsette å inspirere og berøre mennesker i mange år fremover.

Avslutningsvis minner salmen "Bred dina vida vingar" oss om evigheten som venter og Guds omsorg som strekker seg over oss som brede vinger. Den fortsetter å bli sunget i dag, som et tidløst uttrykk for tro og håp.

Forslag til salmer ved begravelser: I tillegg til "Bred dina vida vingar," kan følgende salmer også være passende ved begravelser: