Da Jesus satte sjelen fri

Da Jesus satte sjelen fri

Da Jesus satte sjelen fri

Da Jesus satte sjelen fri,
brøt lyset fram på livets sti,
og da jeg fikk ham selv å se,
jeg glemte jordens sorg og ve.

Ref: Halleluja, min sjel er fri!
Min trellestand er nå forbi.
På land og hav min sak er klar,
hvor Jesus er, jeg himlen har.

Så fjern Guds himmel syntes meg
før Jesus åpenbarte seg.
Men nå har han den brakt så nær
at himlen i mitt hjerte er!

Hva gjør det så om her på jord
i hytte eller slott jeg bor?
Er dagen skyfull eller klar,
hvor Jesus er, jeg himlen har!

Å dype fred, å stille ro!
Gud selv vil i mitt hjerte bo!
Å leve det er Kristus her,
og døden selv en vinning er.

Forslag til salmer

Lytt til – Da Jesus satte sjelen fri - fordi denne salmen har et godt budskap.

Da Jesus satte sjelen fri

Salmen er skrevet av Charles F. Butler i 1898. En amerikansk dikter som i Norge er mest kjent for, nemlig å ha skrevet nettopp denne sangen, hvordan Jesus kan sette vår sjel fri fra synd. Den engelske tittelen er; “Since Christ My Soul From Sin Set Free”. Den ble først utgitt i boken The Chours of Praise i 1898, og har siden blitt en mye brukt sang. Salmen står blant annet i Sangboken som er mye brukte på bedehuset, likedan i Frelsesarmeens sin sangbok og i Norsk salmebok.

Salmen ble oversatt til dansk i 1909 med tittelen “Da Jesus tok min synd på seg”. Den ble videre overført til norsk av Thomas Ball Barratt i 1909 og fikk da omtrent den form som den har i dag. Melodien er av James Milton Black fra år 1900.

På svensk heter sangen “Se’n Gud till barn mig tog åt sig”.

Salmen “Da Jesus satte sjelen fri” er mye brukt på bedehus og forsamlinger, derfor en kjær og kjent sang. Den blir og brukt i begravelser, fordi det er en salme som har et godt og trygt innhold som også peker frem mot himmelen. Den har et sterkt vitnesbyrd om hva Jesus gjør for oss. Slik at en kan se et skimt i salmen av det som står i Bibelen i Fil 1, 21 Å leve er for meg Kristus, og å dø er en vinning.

Kilder:

Bibelen (2011)
Norsk Salmebok (2013)
Charles F. Butler på Wikipedia

Deretter kan du gjerne lese mer utfyllende under Salmebloggen >


Ellers er det F

Ellers er det flere forslag til Salmer her >