Minnebok

Minnebok

Minnebok

Noen tar med en minnebok eller en kondolanseprotokoll til begravelsen. Dette kan oppleves fint og godt. Det er lurt å bruke litt tykke, enkle ark, slik at flere kan skrive samtidig. Dette kan avhjelpe kø inn i kirken. Arkene kan settes sammen etterpå til et fin minnebok, med andre minner og bilder. Du kan gjøre dette selv med enkle midler. Vi kan og skaffe en klassisk minnebok til dere, eller med løse kondolanseark, som en setter sammen i etterkant.

De fleste på Karmøy tar egne bilder, men noen spør oss om hjelp også til dette, og til å lage en album med fotokvalitet.

Minnebok med fotokvalitet

Vi kan hjelpe dere med å ta bilder, eller at dere kommer med bildene til oss for at vi kan sette sammen til en bok med fotokvalitet.

Hvis dere tenker en slik minnebok, si fra hvis dere og tenker kondolanseark. Da vil disse arkene bli en del av boken.

I samarbeid med den kjente psykologen Reidun Ingebretsen er det lagt inn tekster om det å leve med sorg. I tillegg til denne utmerkede teksten, har vi tatt med noen passende dikt og illustrasjoner.

Minneboka kan inneholde:

  • En hilsen fra byrået
  • Døds- og takkeannonser
  • Sangarket fra seremonien
  • Nekrologer og minneord fra familie og venner
  • Byråets bilder av kiste og blomster
  • Familiens egne bilder
  • Kondolanseark
  • Solid lomme for diverse vedlegg bakerst i boka

 

 

Minnebok

Når begravelsen er over, kommer tomrommet. Minnene kan strømme på. Savnet kan bli stort. For de fleste går hverdagen videre. En kjenner på savnet, men det går. For noen setter sorgen seg fast, og en trenger noen å dele tanker med, noen som er vant til å lytte. For noen er sorggrupper i kommunen eller menigheten en stor hjelp. Andre tar kontakt med presten eller en annen person de har tillit til. Flere har og fått hjelp via Fermate som har hjelp folk igjennom forskjellige kriser.