Type begravelse

Type begravelse

Type begravelse

Hva slags type begravelse pårørende ønsker å velge, går mye på tradisjon, men og på livssyn og overbevisning.

Begravelse

Avdøde ligger i lukket kiste, og etter seremonien blir kisten senket ned i graven.

Bisettelse

1. Avdøde ligger i lukket kiste, og etter seremonien blir kisten båret ut til bårebilen. Kisten kjøres deretter til krematoriet for kremasjon. På Haugalandet brukes krematoriene i Odda og Stavanger, alt etter kapasitet. Når urnen er klar, får familien beskjed fra kirkevergekontoret, og familien kan være med når urnen blir satt ned i graven. Det er og mulig å søke fylkesmannen om askespredning.

2. En annen type begravelse er å foreta kremasjon før seremoni. Når urnen er klar, kan en ha en urneseremoni i kirken eller et annet egnet sted. Urneseremonien er helt lik en vanlig begravelse, men da står urnen inne i seremonirommet istedenfor kisten.

3. Noen velger kremasjon uten seremoni. Og er kanskje bare med på en urnenedsettelse.

Type begravelse og seremonier

Kirkelig begravelse

Seremonien er i kirkerommet og presten følger den kirkelige liturgien. Det er rom for personlige innslag og egne valg i minneord-delen. Presten kommer på besøker til familien for å forberede seremonien som han leder.

Humanistisk begravelse

Humanistisk begravelse skjer i regi av Human-Etisk forbund. En seremonileder fra Human-Etisk forbund er med å leder seremonien. På Karmøy er Kulturhuset på Åkra satt av til denne type begravelser. Men en kan og bruke bårehusene til begravelse eller bisettelse.

Livssynsåpen seremoni, en annen type begravelse

En annen type begravelse er livssynsåpen seremoni. Her kan en ha et flerkulturelt preg, både religiøst og ikke-religiøst.

En slik seremoni kalles også “personlig seremoni,” der de etterlatte står fritt til å velge innhold i begravelsen og hvem som skal lede seremonien. Seremonien  gjennomføres i livssynsnøytrale seremonirom. Her på Karmøy har kommunen satt av Åkra kulturhus  til slike seremonier, men noen velger ett av bårehusene når det er mindre seremonier.

På "Minnesidene" kan du se forskjellige begravelser i annonsene.