Muslimsk gravplass Karmøy

Muslimsk gravplass Karmøy – Kontakt Karmøy Begravelsesbyrå – Døgnvakt: 52 81 62 22

Karmøy Begravelsesbyrå har avtale om bruk av egnede lokaler der den rituelle vasken kan finne sted.

Vi hjelper, slik at begravelsen kan skje så fort som mulig på muslimsk gravplass Karmøy, eller et annet sted.

I Norge er det mange praktiske gjøremål og skjemaer som skal leveres myndighetene i forbindelse med et dødsfall.

Dere vil få god veiledning og hjelp hos oss.

Hjelp ved dødsfall

Mange vet ikke hva de skal gjøre i forbindelse med et dødsfall. Derfor ønsker vi å gi god veiledning og hjelp.

Hjelp ved dødsfall >

Forberedelse til gravferd

Karmøy Begravelsesbyrå vil sørge for at alle de praktiske og formelle tingene ved begravelsen blir gjort på en god måte.

Forberedelse til gravferd >

Se blomster >

Blomster fra familie og venner uttrykker den siste hilsen og takk ved gravferden.
Variasjonene kan være mange.

Bestill blomster >

Kulturell forståelse

To av våre ansatte i Karmøy Begravelsesbyrå har bodd mange år i et muslimsk land, og de har stadig kontakt med sine venner der. Der fikk de mange gode muslimske venner. De var og med på flere muslimske begravelser, og opplevde muslimske skikker ved begravelsene. De har derfor en kulturell forståelse for hvordan muslimer i Norge også ønsker å ha det. De kan Afrika-fransk fra den tiden de bodde i Mali, hvis noen har behov for å snakke på fransk.

Blomster

Blomster fra familie og venner uttrykker den siste hilsen og takk ved begravelsen.

Bestill blomster >

Dødsannonser hos Karmøy Begravelsesbyrå
Dødsannonser som blir laget av Karmøy begravelsesbyrå ligger på “Karmøy våre minnesider”.

Og hvis du ønsker å finne dødsannonser fra andre plasser i landet, trykker du på “dødsfall hos byrået”, og deretter velger “dødsfall nasjonalt”.

Gå til dødsannonsene