Gravferdsstønad

Gravferdsstønad

Gravferdsstønad

«Når et medlem i trygden dør, ytes det behovsprøvd gravferdsstønad med et beløp som fastsettes av Stortinget. Stønaden kan ikke settes høyere enn de faktiske utgiftene til begravelsen. Stønad etter første ledd gis uten behovsprøving dersom avdøde var under 18 år. Når et medlem nedkommer med ett eller flere nyfødte barn, ytes det stønad til dekning av nødvendige utgifter til gravlegging. Stønaden kan likevel ikke overstige full gravferdsstønad.» Folketrygden Paragraf 7-2.

Full gravferdsstønad i 2024 er kr. 28.677,-

Folketrygdloven

Vi hjelper deg

Karmøy Begravelsesbyrå er behjelpelig med å fylle ut skjema og sende inn søknad til NAV for pårørende. De første opplysningene som må fremlegges er utskrift av siste ligning for avdøde. Denne kan dere få på ligningskontoret når den nærmeste pårørende ber om denne av hensyn til skifte. Vi som byrå hjelper også til med dette. Ta kontakt, om dere har spørsmål angående dette.

Noen sliter tungt etter et dødsfall. Vi som byrå har bestemt oss for å hjelpe også etter begravelsen. Også økonomisk.

Karmøy Begravelsesbyrå kan betale den første samtalen hos Fermate.

Våre begravelseskonsulenter ser ofte sorgen, og veit at mange kan slite etter et dødsfall. Trenger du noen å snakke med? Vi som byrå kan hjelpe deg i gang, og vi ønsker å betale den første samtalen hos Fermate. Begravelsen må da ha skjedd gjennom vårt byrå, og den første samtalen hos Fermate må være innen et år etter dødsfallet. Dere kan ta direkte kontakt med Fermate, og de sender regningen på første samtale til oss. Dere må selv gi beskjed til Fermate i første samtale (eller før) om dette. Vi har en stående avtale med Fermate på dette. Benytter du deg av dette tilbudet, får du en erfaring med om dette er noe du ønsker å gå videre med. Mange har fått gode erfaringer med å bruke Fermate.

Noen å snakke med - Fermate