Ny blåvinge sommerfugl, i logoen!

Ny blåvinge sommerfugl, i logoen!

Karmøy Begravelsesbyrå har i mange år hatt en sommerfugl som en del av logoen. Selv om sommerfugl «stempelet» ikke lenger har en funksjon, bruker både vi og andre byråer dette fremdeles. F.eks i vår annonse i Haugesunds Avis. Dette vil vi forandre på hos oss. Vi vil beholde sommerfuglen, fordi enkelte knytter dette stempelet (med sommerfugl) til begravelsesbyråer. Men vi har nå gitt sommerfuglen en ny naturlig drakt.

Blåvinge

Vi har snakket med Edgar Kattem, som tok et fantastisk bilde av en Blåvinge for noen år siden. Dette bildet har vi fått lov til å bruke i vårt byrå. Edgar tok dette bildet ved hytta si i Meldal kommune i Trøndelag. Se mer av denne historien om Blåvingen i artikkelen «Gråvær er fint fotovær»

Hvorfor en sommerfugl?

Hvorfor vil vi som byrå bruke en sommerfugl som symbol? Det er flere grunner til det. En sommerfugl er vakker, det må vel være noe av det vakreste som er skapt. Den gir glede. Den gir håp. Det er noe stille og fredfullt ved den. Den skader meg ikke, i en vanskelig tid. Den gir umiddelbart gode assosiasjoner. Som et bilde av barn som leker med sommerfugler på en sommereng.
Det finnes sommerfugler med «øyne» på vingene sine, som et smil imot oss.
Så skjør som en sommerfugl er, slik er også livet.
Sommerfuglen er også et gammelt kristent symbol på håp. Sommerfuglens livssyklus kan sees på som et symbol på Jesu liv: Larven som livet på jorden, puppen som graven og sommerfuglen på oppstandelsen.

Fly, sommerfugl, fly!

Fly sommerfugl, fly.
La vinden få føre deg dit den vil.
Se det er morgengry.
Bre ut dine vinger og fly.
Du er født til å fly
dine vinger er sterke,
de bærer deg høyere dag etter dag.
Din kropp har et segl
med oppstandelsens merke,
seierens tegn fra et dødelig slag.
Du er født til å fly,
la din frihet få skinne
til andre som ennå er sperret inne.
Fly sommerfugl, fly.
La vinden få føre deg dit den vil.
Se det er morgengry.

Bre ut dine vinger og fly.
Ingen kan lenger holde deg bundet.
Du er fri fra alt det du engang var.
Du trodde du tapte men så har du vunnet.
Ditt liv er en dans mot en himmel så klar,
og vinden er god den fører deg med seg,
den fører deg ut så livet kan spre seg
Fly sommerfugl, fly.
La vinden få føre deg dit den vil.
Se det er morgengry.
Se du er født på ny.
Se det er morgengry.
Bre ut dine vinger og fly.

Tore Thomassen

Kvalitetsstempel

«Kvalitetsstempelet» med skriften «begravelsesbyråenes forum» er gått ut. Nå heter det VIRKE GRAVFERD der vi er medlem. Dette skal gi en trygghet for de pårørende at vi driver vår virksomhet på en omsorgsfull og god måte. Gjennom Virke Gravferd blir vi oppdatert og kurset, slik at vi kan møte de pårørende enda bedre, og gi den hjelp og støtte familier i sorg trenger.