Hjelp ved dødsfall

Hjelp ved dødsfall

Hjelp ved dødsfall

Hva gjør jeg nå?

Mange vet ikke hva de skal gjøre i forbindelse med et dødsfall. Spørsmål melder seg, og man trenger god hjelp og veiledning.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss i Karmøy Begravelsesbyrå, og vi vil gi deg den hjelp og veiledning du trenger.

Hjelp ved dødsfall
Døgnvakttelefon: 52 81 62 22

Når du ringer, spør vi etter:

  • navn på avdøde
  • hvor avdøde befinner seg
  • ditt navn og telefonnummer
  • hvor dere tenker at begravelsen skal være
  • ev. andre ting

Ofte får vi også avtalt et møtepunkt for en planleggingssamtale

Planleggingssamtale

Planleggingssamtalen kan avholdes på byråets kontor eller et annet sted pårørende måtte ønske. Samtalen tar vanligvis 1½ – 2 timer. Der planlegges det meste av det som har med begravelsen å gjøre. Det er fint hvis dere er litt forberedt før dere kommer. Tenk gjerne på annonse og sanger til seremonien. Ta med adresse og personnummer til avdøde og arvinger (så langt det er mulig) for utfylling av melding om dødsfall til skifteretten.

Byråets konsulent vil sørge for at alle de praktiske og formelle tingene ved begravelsen blir ivaretatt på en god måte, slik at dere vil få den nødvendige trygghet i forberedelsene.

Les mer under forberedelse til gravferd >

Har du akutt behov for bare å snakke med noen, kan du og kontakte kirkens SOS