Dødsfall i utlandet

Dødsfall i utlandet

Dødsfall i Utlandet

Når det skjer dødsfall i utlandet må du ta kontakt med avdødes forsikringsselskap og nærmeste norske ambassade eller konsulat, eventuelt UD i Norge.

Hvis avdøde hadde reiseforsikring, vil forsikringsselskapet sørge for hjemtransporten. Da vil kostnadene dekkes av forsikringen.

Hvis avdøde ikke hadde reiseforsikring, må pårørende selv dekke disse kostnadene.

Ta direkte kontakt med SOS International når det skjer dødsfall i utlandet. De vil gi god veiledning.

http://www.sos.dk

Rejse

SOS International assisterer nordiske rejsende overalt i verden på vegne af forsikringsselskaber. Det sker via en døgnåben alarmcentral, hvor erfarne assistancekoordinatorer yder hjælp 24 timer i døgnet – 365 dage om året.

Er du ude at rejse og har brug for akut assistance?
Kontakt alarmcentralen på +45 7010 5050.

Etter dødsfall i utlandet, og tiden er inne for å ringe et byrå i Norge, da vil vi spørre etter:

  • navn på avdøde
  • hvor avdøde befinner seg
  • ditt navn og telefonnummer
  • hvor dere tenker at begravelsen skal være
  • ev. andre ting
  • Ofte får vi også avtalt et møtepunkt for en planleggingssamtale og videre råd.

Men det er viktig at dere først følger rådene lenger oppe på denne siden.

Dødsfall i utlandet

Les mer om begravelse under forberedelse til gravferd, der vil du finne nyttige råd og tips>

Salme 23

En salme av David, som for mange opp igjennom generasjoner har betydd mye.

 

Herren er min hyrde,
jeg mangler ikke noe.

2 Han lar meg ligge i grønne enger,
han leder meg til vann der jeg finner hvile.

Han gir meg nytt liv.
Han fører meg på rettferdighets stier
for sitt navns skyld.

Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke noe ondt.
For du er med meg.
Din kjepp og din stav,
de trøster meg.

Du dekker bord for meg
like foran mine fiender.
Du salver mitt hode med olje.
Mitt beger renner over.

Bare godhet og miskunn
skal følge meg alle mine dager,
og jeg skal bo i Herrens hus
gjennom alle tider.