Dødsfall på sykehus eller institusjon

Dødsfall på sykehus eller institusjon

Dødsfall på sykehus eller institusjon

Når det er dødsfall på sykehus eller institusjon, varsler personalet pårørende og tilkaller lege som fyller ut dødsattest.

Personalet informerer om hva som skjer videre og ber dere ta kontakt med et begravelsesbyrå. Det anbefales å gjøre dette i løpet av det første døgnet, men det er ikke nødvendig å ringe med én gang. Ta gjerne tid til å samle dere litt før dere tar kontakt. Vi kan ikke hente avdøde på institusjonen før lege har vært til stede. Personalet sørger for at avdøde blir transportert til stedets kjølerom, som er på de fleste sykehjem (unntatt Norheim bu- og behandlingsheim og Fredheim bufellesskap). Etter at avdøde er stelt og lagt i kiste, kan dere få se avdøde igjen, hvis dere ønsker det. Dette kan skje på institusjonen eller på bårehuset som er nær ved seremonistedet. Dette avtaler dere med begravelsesbyrået.

Samling ved båre

Behovene er veldig forskjellige, og det er derfor mange variasjoner ved en slik samling. Noen familier velger å gjøre alt selv, der vi som byrå bare låser opp og trekker oss stille tilbake. Til at vi som byrå leder samlingen og har andakt hvis pårørende ønsker dette. Ofte har vi åpen kiste først, med en samlingstund med sang og andakt når båra er lukket. Andre ganger motsatt. Mange opplever det godt å legge noe oppi kista, ei rose, et dikt, tegning fra barnebarn og andre ting. Det viktigste her er å bearbeide sorgen.

(Du kan lese mer om sorg og sorgarbeid, ved å klikke på linken.)

Sorg og sorgarbeid >

Har du akutt behov for bare å snakke med noen, kan du og kontakte kirkens SOS

Karmøy Begravelsesbyrå
Døgnvakt: 52 81 62 22

Når du ringer, spør vi etter:

  • navn på avdøde
  • hvor avdøde befinner seg
  • ditt navn og telefonnummer
  • hvor dere tenker at begravelsen skal være
  • ev. andre ting

Ofte får vi også avtalt et møtepunkt for en planleggingssamtale.

Les mer under forberedelse til gravferd >