Dødsfall ved ulykker

Dødsfall ved ulykker

Dødsfall ved ulykker

Når det skjer dødsfall ved ulykker, selvmord eller andre alvorlige hendelser, må politiet gjøre nødvendig etterforskning.

Sør-Vest politidistrikt har inngått avtale med ett fast begravelsesbyrå på Haugalandet om å hente avdøde og bringe vedkommende til sykehus/obduksjon.

Det er politiet som betaler for dette transportoppdraget.

Det begravelsesbyrået som har avtale med politiet «skal under gjennomføring av oppdraget opptre nøytralt og ikke utnytte avtalen med Sør-Vest politidistrikt til å markedsføre sine tjenester ovenfor pårørende.» (Sitat fra «Kravspesifikasjon» til byrå i politioppdrag.)

Etter at avdøde er tatt hånd om av nevnte begravelsesbyrå, må de nærmeste pårørende velge det begravelsesbyrået de vil bruke. Pårørende har frihet til selv å velge og kontakte det begravelsesbyrået som passer best for dem, for å få nødvendig hjelp til planlegging og forberedelse til gravferd.

Karmøy Begravelsesbyrå
Døgnvakt: 52 81 62 22

Når du ringer, spør vi etter:

  • navn på avdøde
  • hvor avdøde befinner seg
  • ditt navn og telefonnummer
  • hvor dere tenker at begravelsen skal være
  • ev. andre ting

Ofte får vi også avtalt et møtepunkt for en planleggingssamtale.

Les mer under forberedelse til gravferd >

Dødsfall ved ulykker

Dersom begjæring om obduksjon

Dersom politiet begjærer obduksjon, foregår denne på patologisk avdeling på Stavanger universitetssjukehus (SUS). Mange pårørende frykter at dette tar lang tid, men ofte blir dette gjort slik at avdøde kan være tilbake på Karmøy samme ettermiddag/kveld som obduksjonen har foregått. Men det kan ta flere dager før politiet frigir avdøde.

Familien velger selv byrå

Det byrået politiet har avtale med, tar vare på avdøde på et egnet sted. Familien står fritt til å velge det byrået de selv ønsker til seremonien. Hvis pårørende velger Karmøy Begravelsesbyrå i fortsettelsen, vil dette ikke bli en merkostnad for pårørende.

Familien trenger ikke å forhaste seg i dette valget.

Har du akutt behov for bare å snakke med noen, kan du og kontakte kirkens SOS