Hjemmedødsfall

Hjemmedødsfall

Hjemmedødsfall

Hjemmedødsfall under normale omstendigheter

Under normale omstendigheter ved hjemmedødsfall tilkalles lege som fyller ut dødsattest. Denne skal nå bli laget og sendt elektronisk, slik at offentlige myndigheter skal bli varslet med en gang.

Etter at pårørende har ringt begravelsesbyrået vil byrået hente avdøde, enten på ei båre eller i kiste, etter avtale med familien. Etter at avdøde er lagt i kiste (i hjemmet eller på byrået), transporteres avdøde til et kjølerom i bårehuset nær seremonistedet. Ønsker noen å se avdøde før begravelsesdagen, kan dette avtales med begravelsesbyrået.

Hjemmedødsfall når politiet blir tilkalt

I tilfeller der det er usikkerhet om dødsårsak eller mistanke om noe kriminelt må også politiet tilkalles.

Sør-Vest politidistrikt har inngått avtale med ett fast begravelsesbyrå på Haugalandet om å hente avdøde og bringe vedkommende til sykehus/obduksjon.

Det er politiet som betaler for dette transportoppdraget.

Det begravelsesbyrået som har avtale med politiet “skal under gjennomføring av oppdraget opptre nøytralt og ikke utnytte avtalen med Sør-Vest politidistrikt til å markedsføre sine tjenester ovenfor pårørende.” (Sitat fra “Kravspesifikasjon” til byrå i politioppdrag.)

Etter at avdøde er tatt hånd om av nevnte begravelsesbyrå, må de nærmeste pårørende velge det begravelsesbyrået de vil bruke. Pårørende har frihet til selv å velge og kontakte det begravelsesbyrået som passer best for dem, for å få nødvendig hjelp til planlegging og forberedelse til gravferd.

Karmøy Begravelsesbyrå
Døgnvakt: 52 81 62 22

Når du ringer, spør vi etter:

  • navn på avdøde
  • hvor avdøde befinner seg
  • ditt navn og telefonnummer
  • hvor dere tenker at begravelsen skal være
  • ev. andre ting

Ofte får vi også avtalt et møtepunkt for en planleggingssamtale.

Les mer under forberedelse til gravferd >

Dersom begjæring om obduksjon

Dersom politiet begjærer obduksjon, foregår denne på patologisk avdeling på Stavanger universitetssjukehus (SUS). Mange pårørende frykter at dette tar lang tid, men ofte blir dette gjort slik at avdøde kan være tilbake på Karmøy samme ettermiddag/kveld som obduksjonen har foregått. Men det kan ta flere dager før politiet frigir avdøde.

Familien velger selv byrå

Det byrået politiet har avtale med, tar vare på avdøde, bringer det til obduksjonsstedet og tilbake til kommunen. Familien står fritt til å velge det byrået de selv ønsker til seremonien. Hvis pårørende velger Karmøy Begravelsesbyrå i fortsettelsen, vil dette ikke bli en merkostnad for pårørende. Etter at familien har valgt byrå, blir avdøde hentet på obduksjonsstedet.

Familien trenger ikke å forhaste seg i dette valget.

Har du akutt behov for bare å snakke med noen, kan du og kontakte kirkens SOS