Korte minneord

Korte minneord til gravstein, i dødsannonse og på sløyfer til kranser og bårebuketter.

Korte minneord kan brukes forskjellige steder. Her er først minnetekster som er mye brukt på gravstein.

Minnetekster til gravstein

Takk for alt
Hvil i fred
Minnes i kjærlighet
Elsket og savnet
Takk for gode minner
Alltid i våre tanker
Høyt elsket – dypt savnet
Dypt savnet

Alt for kort ble tiden
Alltid i våre hjerter
Minnene lever
Takk for alt – Hvil i fred
Fred over minnet
Kjærligheten lever evig
Små føtter setter også spor

Minnetekstene her er hentet i brosjyren til vår leverandør av gravstein Skattkjær Skiferindustri AS

Skattkjær anbefaler i sin brosjyre å overveie bruk av DU eller DITT samt VÅR KJÆRE som en del av minneteksten.

Korte minneord på sløyfer til kranser og bårebuketter.

• Alt av nåde
• Du glemmes ei
• Elsket og savnet
• En kjærlig hilsen
• Et kjærlig farvel
• Fred
• Fred i Jesu navn
• Fred med ditt minne
• Fred over minnet
• Guds fred
• Hvil i fred
• Høyt elsket, dypt savnet
• Håp
• Håp i Jesu navn
• I evig takknemlighet
• Ingen kjenner dagen før solen går ned
• Kjært er minnet
• Med kjærlighet
• Med kjærlighet og takk
• Med kjærlighet og takk for alt du var for oss
• Minnene lever
• Minnes i kjærlighet
• På gjensyn
• Salig er de døde som dør i Herren
• Takk
• Takk for all glede
• Takk for all godhet
• Takk for alle livets gleder
• Takk for alt
• Takk for alt du har vært for oss
• Takk for gode minner kjære…
• Takk for minner, takk for håp
• Takk for varme og smil du gav oss
• Takk kjære…….for alt du har vært for oss
• Tro håp og kjærlighet
• Velsignet være ditt minne
• Vi møtes igjen
• Vi var så glad i deg, og savner deg