Malvin Ferkingstad hedret

Malvin Ferkingstad hedret

Malvin Ferkingstad hedret i BRODERHELSING i 1998

Malvin Ferkingstad hedret i BRODERHELSING i 1998

I 1997 var det 25 år siden Malvin Ferkingstad begynte i Indremisjonens begravelsesbyrå på Karmøy. Til å begynne med hadde han tenkt det som et kortvarig engasjement. Slik ble det ikke. 25 år er gått. Fortsatt er Malvin på plass. I alle år har kona Anne Karin vært en viktig støttespiller og frivillig medarbeider. Anne Karin var for øvrig ansatt i halv stilling i begynnelsen på 80-tallet. Nå er Malvin gått ned i halv stilling av helsemessige årsaker. Malvin har brukt opp sine krefter i denne tjenesten. Mange er svært glade for den tid han gav, den omtanke og omsorg han og kona viste og fortsatt viser i sorgens tid.

Malvin og Anne Karin Ferkingstad

Malvin og Anne Karin Ferkingstad

Det var på medarbeiderfesten på Stemnestaden i desember at Malvin Ferkingstad ble hedret for sin innsats. Formann i styret for begravelsesbyrået, Einar Haugland, holdt en flott tale og overrakte Malvin Olavsbibelen.

Modgunn Brynjelsen