Maritim kiste

Maritim kiste

«Blå perle» er en maritim kiste med perlebord og profiler. En modell med svært høy materialstandard og utførelse.
Blå perle er en kiste med maritimt preg. Den blå fargen gjenspeiler både sjøen og himmelen. Det tjukke tauet langs kanten av maritim kiste går som bølger. Det gir et solid preg. Det er noe som holder.

Maritim Kiste – Blå perle

Maritim kiste

Den siste reisen i maritim kiste

På Karmøy er det mange sjøfolk. At avdøde kan ta den siste reisen i en maritim kiste som gjenspeiler livet de har levd, kan bety mye for familien. Men en trenger ikke å ha vært sjømann for å velge en blå maritim kiste. Kisten gjenspeiler både sjøen utenfor Karmøy, og himmelen. Mange på Karmøy har og hatt en himmel over livet.

Ikke sjelden blir salmen «Jeg er en seiler» sunget i begravelsene. En salme som reflekterer livet. Og livet med Gud. Her kommer salmen i sin helhet:

Jeg er en seiler på livets hav
Jeg er en seiler på livets hav,
på tidens skiftende bølge.
Den Herre Jesus meg kursen gav,
og denne kurs vil jeg følge.
Jeg stevner frem mot de lyse lande
med livsens trær på de skjønne strande,
hvor evig sol og sommer er.

Iblant jeg seiler for medvinds bør
i andres kjølvann og følge
som just lik meg denne reise gjør
hen over jordlivets bølge.
Og havet smiler, og solen skinner,
min dag så stille og blid henrinner,
mens vinden fyller alle seil.

Men ofte ensom i brott og brann
i uværsnetter jeg seiler,
da ingen kjenning jeg har av land,
og intet fyrtårn jeg peiler.
Men når jeg nær tror mitt skip begravet,
da kommer Jesus på bølgehavet,
om først i siste nattevakt.

Mitt skip er lite og havet stort,
det rommer tusene farer.
Men storm og bølge ei skyller bort
det skip som Herren bevarer.
For ennå skjer det som før det gjorde,
når Jesus selv kommer innen borde,
da legger havet seg igjen.

Når siste storm er engang ridd av,
og hjemmets kyster jeg skimter,
jeg ser i solglans et annet hav,
krystall som funkler og glimter.
Jeg skuer portenes perlerader
og hører englenes myriader
som hilser meg velkommen hjem.

La ankret falle! Jeg er i havn
i ly for brenningens vover!
Jeg kaster meg i min Frelsers favn,
han som har hjulpet meg over.
Og kjente, elskede stemmer kaller,
mens ankret sakte og stille faller
i evighetens lyse land.

Maritim kiste Sibi kister
Flere salmer finner du her