Minneord

Minneord

Minneord kan brukes både i dødsannonse og på sløyfer til kranser og bårebuketter.

Bruk gjerne egne formuleringer og tanker til minneord.

Forslag til minneord

 1. Alltid kjærlig, god og snill. Vi deg aldri glemme vil.
 2. Det du led, det ingen visste. Du bar din smerte til det siste.
 3. Det led mot aften, din sol gikk ned. Din smerte stilnet, og du fikk fred.
 4. Din kjærlighet og omsorg har gjort oss rike.
 5. Ditt minne lever. Din hvile er fortjent.
 6. Du brakte lys og glede den stund du var her nede.
 7. Du glemmes ei.
 8. Du var oss så inderlig kjær, og derfor så tung å miste. Du vil alltid bo i våre hjerter.
 9. Elsket og savnet
 10. En krans vi legger på din grav, med takk for hver en samværsdag.
 11. En siste hilsen

 12. En siste hilsen med takk for gode minner
 13. Et strevsomt liv har ebbet ut, en flittig hånd har dovnet. Din arbeidsdag har nå tatt slutt, ditt gode hjerte sovnet.
 14. Farvel, du kjære, hvil i fred. Du minnes vil med kjærlighet.
 15. Gode venn, som vandret fra oss. Takk, ja takk for alt du gav oss.
 16. Godt å få hvile når kreftene svikter, trett etter årenes arbeid og slit. Trygt i den evige hvile få sove. Ha takk fra oss alle og hvil nå i fred.
 17. Hjem du lengtet, hjem du gikk, og hvile du hos Jesus fikk.
 18. Hjertet som banket for alle, for alltid har stilnet av. To flittige hender er foldet, som aldri tok, men gav. Verdig du gikk gjennom livet, var trofast, ærlig og snill. For alt du var for oss alle, vi minnes og takke vil.
 19. Hvil i fred
 20. Hvor salig er den, som når alt farer hen, har Jesus og himlen igjen.
 21. I vårt hjerte, i vårt sinn, er du for alltid lukket inn.
 22. Ikke en spurv til jorden uten at Gud det vet. Ikke en sjel mot døden uten hans kjærlighet.
 23. Ingen er med oss for alltid, tiden svinner så fort, men minnene får vi beholde til lindring når savnet er stort.
 24. Ingen kjenner dagen før solen går ned.
 25. Kjært er ditt minne

 26. Minnes i kjærlighet
 27. Nå er du fri all sorg og smerte og hviler trygt ved Jesu hjerte
 28. Om jorden deg gjemmer, vi aldri deg glemmer.
 29. På gjensyn
 30. Savner deg
 31. Stille kom døden, kom som en venn. Tok deg/far/mor ved hånden og ledet deg/ham/henne hjem.
 32. Så kom dagen og siste timen. Livets vei til ende var. Takk for år og alle stunder, takk for alt du for oss var.
 33. Så lukker vi deg i våre hjerter inn og gjemmer deg innerst der inne. Der skal du få bo som et kjært og dyrebart minne.
 34. Så sjelden en onkel/tante vi hadde i deg, en skatt vi tar videre med på vår veg. Du viste oss alltid en omsorg så stor, nå du for alltid i våre hjerter bor.
 35. Takk

 36. Takk for alt
 37. Takk for alt du for oss var, takk for lyse, gode minner. Kjærlig trygghet du oss gav, ingen slik på jord vi finner.
 38. Takk for alt du var for oss
 39. Takk for alt du var her på jord. Vi møtes i himmelen der Jesus bor.
 40. Takk for alt, snille …
 41. Takk for den tid vi var sammen her nede, takk for alt solskinn du gav. Takk for ditt smil og din glede.
 42. Takk for det gode livet vi sammen fikk dele. Takk for din trygghet, takk for din glede. Du vil alltid i oss leve.
 43. Takk for gode minner
 44. Takk for gode minner … På gjensyn.
 45. Takk for gode stunder og lyse minner vi har.
 46. Takk for godt naboskap
 47. Takk for godt vennskap
 48. Takk for varme og smil du gav oss.
 49. To strevsomme hender har lagt seg til ro, du/mor/far ville så gjerne i himmelen bo.
 50. Vennskap er godt å eie, vennskap er godt å gi. Det gir trygghet på tunge veier, det gir livet stor verdi.
 51. Vi unner deg hvilen, men savner deg sårt.

Alle minneord kan gjøres om, dette er bare forslag.