Priser

Priser

Priser ved en begravelse vil variere ut fra hvilke ønsker de pårørende har.

Derfor har vi har satt opp tre eksempler med priser nedenfor.

En gravferd kan imidlertid gjøres rimeligere enn det billigste alternativet og dyrere enn det mest påkostede i eksemplene under. Hvis du trenger hjelp til å forstå prisene, er det fint om du tar kontakt med oss.

Vi har ingen tillegg i pris dersom samtale eller henting og nedlegg må skje kveld eller helg.

Pristilsynet

Pristilsynet krever på nettsider en fullstendig prisliste og denne skal oppgi både minimums- og maksimumspriser. Vi har og med kolonner som bl.a. viser kostnader for en vanlig bisettelse, men mange velger en litt mer påkostet.

Priser for blomster og kister ligger ikke i prislisten under, men prisen står på produktet.
Pris på blomster. Gå til dødsannonse. Trykk “blomster”. 
Her er en fullstendig oversikt på alle priser – om du ønsker en billig krans, eller en litt mer påkostet.
Se prisene for kister. Svøp og annet utstyr til kistene skal i følge pristilsynet være inkludert i kisteprisen.

Tre eksempler på priser:

Rimelig bisettelse
Kr 12.926,-

 • Billigste kiste 4 150,- Enkel furukiste
 • Klargjøring og utkjøring av tom kiste* 0,- Klargjøring av kiste ligger hos oss i kisteprisen*
 • Smittevern/hygieneartikler 250,-
 • Nedlegg/stell 990,- 1 person
 • Egenproduserte sangark ---- Salmebok e.l.
 • Assistanse i seremoni ---- (0 personer)
 • Lys/leie av utstyr ----
 • Annonse i Haugesunds Avis 1 736,- Enkel annonse**
 • Takkeannonse i Haugesunds Avis ---- Ikke inklusive
 • Samling ved båre ----
 • Båredekorasjon  ----(til samling ved båre)
 • Byråhonorar 2 800,-
 • Konferanse (samme pris dag/kveld/helg) 950,-
 • Adm. kostnader 1 900,-
 • Kistedekorasjon 150,- Enkel rosebukett, eller tre enkle roser
 • Blomsterhjerte ---- Ikke inklusive
 • Kjøreutgifter med bårebil *** ----
 • Direktesending av begravelse ----

Vanlig bisettelse
Kr 25.093,-

Påkostet bisettelse
Kr 40.350,-

*Klargjøring av tom kiste

Dette ligger hos oss i kisteprisen, vi har derfor ingen skjulte eller noen tillegg for kisteprisen. Ved normal henting av avdøde er det heller ingen tillegg for utkjøring av tom kiste; der vi bringer ei tom kiste til dødsstedet og bringer avdøde til f.eks. et bårehus. Men dersom vi bringer ei tom kiste til f.eks. et hjem og må returnere med tom bårebil, da blir det satt opp vanlig kilometertakst (se eks. lenger ned) som vi har i byrået. Avlevering av tom kiste skjer bare etter spesiell avtale med pårørende.

** Priser vil variere

Priser vil variere etter størrelse på annonse, blomster og etter valg av de forskjellige produktene. Det er dette som avgjør om det blir en billig eller rimelig begravelse. De fleste velger ikke det rimeligste alternativet, men ønsker en mer påkostet begravelse.

*** Kjøreutgifter med bårebil:

– Ved bisettelse (kremasjon) betaler kommunen (henholdsvis; Karmøy, Haugesund og Tysvær) egenandelen for transport, og NAV dekker resten.
– Ved begravelse/gravferd vil det komme en pris for kjøring. På grunn av varierende avstand mellom dødssted og seremonisted, vil også prisen variere. Dette vil du se i eksemplene lenger ned > Dersom du har spørsmål om priser, tar du kontakt.

Priser

minimum - maksimum

Bårebil

 • Startpris 700,00
 • Kilometeravgift pr. km 15,00
 • Timepris sjåfør 700,00
 • Timepris medhjelper 700,00
 • + laken ved hjemmedødsfall 350,00
 • Eksempel: Fra Åkra bbh til Åkra bårehus 1 424,00 Inklusiv utkjøring av tom kiste
 • Vea sykehjem til Falnes bårehus 2 379,00 Dette inkluderer utkjøring av tom kiste
 • Fra Kopervik bbh til Torvastad bårehus 2 376,00 Utkjøring av tom kiste er inklusivt i prisen
 • Haugesund sykehus til Avaldsnes bårehus 2 487,00 Inklusiv utkjøring av tom kiste
 • Utkjøring av tom kiste Vi tar ikke ekstra for utkjøring av tom kiste for normal kjøring som i eksemplene over, der ligger dette allerede innbakt i prisen. Dersom du trenger mer nøyaktig pris angående kjøring, tar du kontakt med oss.

Sangark

 • Grunnpris produksjon 1.885,00
 • + pr stk 7,00
 • Eksempel 150 stk 2.935,00
  1.885,- + (150 x 7,-) = 2.935,-

Diverse

 • Kondolanseprotokoll 400,00
  m/løse signaturark
 • Minnebok 1.100,00Bilder fra seremonien
 • Minnebok utvidet 1.500,00Bilder fra seremonien + egne bilder
 • Minnebok nr. 2,3,4,5... minus 20% pr. bok
 • Fotografere ved seremoni 1.200,00
  En ekstra assistent 800,- + Ta bilder 400,-
 • Streaming av seremoni 3.750,00
  Tonoavgift inkludert
 • Bilde i ramme A5 3.00,00
 • Bilde i ramme A4 4.00,00
 • Trekors m/navneplate (Hgsd) 800,00
  I Karmøy kommune ordner kommunen dette
 • Forsangere 1.100,00
  Gjelder Haugesund
 • Solister ca. 2.000,00 - 4.000,00
  Solistene sender regning direkte til pårørende, prisen avhenger av hvilken solist.
 • Leie av Vår Frelses gravkapell 2.500,00
 • Leie av kirkene på Karmøy 4.000,00 - 5.000,00
  Hvis avdøde ikke er medlem i Den norske kirke må det betales leie
  +Bruk av kantor 2.000,-
  +Bruk av prest ca. 3.000,-
  Se detaljerte priser for kirkene i Karmøy her >

Vi tar forbehold om at priser kan stå feil i oppsettet. Om du oppdager feil, setter vi pris på om du tar kontakt slik at vi kan rette på det. Hvis du tar kontakt, på forhånd takk.