Priser

Priser

Priser ved en begravelse vil variere ut fra hvilke ønsker de pårørende har.

Av den grunn har vi utarbeidet tre eksempler med priser nedenfor for å gi en indikasjon på kostnadene.

En gravferd kan imidlertid gjøres rimeligere enn det billigste alternativet og dyrere enn det mest påkostede i eksemplene under. Hvis du trenger hjelp til å forstå prisene, er det fint om du tar kontakt med oss.

Vi har ingen tillegg i pris dersom samtale eller henting og nedlegg må skje kveld eller helg.

Pristilsynet

Pristilsynet krever på nettsider en fullstendig prisliste og denne skal oppgi både minimums- og maksimumspriser. Vi har og med kolonner som bl.a. viser kostnader for en vanlig bisettelse, selv om mange foretrekker en noe mer påkostet seremoni.

Når du vil få oversikt over prisene for blomster og kister, ligger ikke dette i prislisten under, men prisen står på produktet.
Pris på blomster her: Da går du til dødsannonsen. Trykk deretter på “blomster”.  
Der finner du en fullstendig oversikt over alle priser, enten du ønsker en rimelig krans eller en noe mer eksklusiv variant.
Se prisene for kister her:  Merk at svøp og annet utstyr til kistene skal ifølge pristilsynet være inkludert i den oppgitte kisteprisen.

Tre eksempler på priser:

Rimelig bisettelse

Kr 13.726,-
 • Billigste kiste 4 950,- Enkel furukiste
 • Klargjøring og utkjøring av en tom kiste* 0,- Klargjøring av kiste ligger hos oss i kisteprisen*
 • Smittevern og hygieneartikler 250,-
 • Nedlegg og stell 990,- 1 person
 • Egenproduserte sangark ---- Salmebok e.l.
 • Assistanse i seremoni ---- (0 personer)
 • Lys/leie av utstyr ----
 • Annonse i Haugesunds Avis 1 736,- Enkel annonse**
 • Takkeannonse i Haugesunds Avis ---- Ingen annonse
 • Samling ved båre ----
 • Båredekorasjon  ----(til samling ved båre)
 • Byråhonorar 2 800,-
 • Konferanse (samme pris dag/kveld/helg) 950,-
 • Adm. kostnader 1 900,-
 • Kistedekorasjon 150,- Enkel rosebukett, eller tre enkle roser
 • Blomsterhjerte ---- Ikke inklusive
 • Kjøreutgifter med bårebil *** ----
 • Direktesending av en begravelse ----

Vanlig bisettelse

Kr 26.443,-

Påkostet bisettelse

Kr 47.250,-
*Klargjøring av tom kiste

Dette ligger hos oss i kisteprisen, vi har derfor ingen skjulte eller noen tillegg for kisteprisen. Ved normal henting av avdøde er det heller ingen tillegg for utkjøring av tom kiste; der vi bringer ei tom kiste til dødsstedet og bringer avdøde til f.eks. et bårehus. Men dersom vi bringer ei tom kiste til f.eks. et hjem og må returnere med tom bårebil, da blir det satt opp vanlig kilometertakst (se eks. lenger ned) som vi har i byrået. Avlevering av tom kiste skjer bare etter spesiell avtale med pårørende.

** Priser vil variere

Priser vil variere etter størrelse på annonse, blomster og etter valg av de forskjellige produktene. Det er dette som avgjør om det blir en billig eller rimelig begravelse. De fleste velger ikke det rimeligste alternativet, men ønsker en mer påkostet begravelse.

*** Kjøreutgifter med bårebil:

– Ved bisettelse (kremasjon) betaler kommunen (henholdsvis; Karmøy, Haugesund og Tysvær) egenandelen for transport, og NAV dekker resten.
– Ved begravelse/gravferd vil det komme en pris for kjøring. På grunn av varierende avstand mellom dødssted og seremonisted, vil også prisen variere. Dette vil du se i eksemplene lenger ned > Dersom du har spørsmål om priser, tar du kontakt.

Priser

minimum - maksimum

Bårebil

 • Startpris 700,00
 • Kilometeravgift pr. km 18,00
 • Timepris for sjåfør 700,00
 • Timepris for medhjelper 700,00
 • + laken ved hjemmedødsfall 350,00
 • Eksempel: Fra Åkra bbh til Åkra bårehus 1 445,00 Inklusiv utkjøring av en tom kiste
 • Vea sykehjem til Falnes bårehus 2 868,00 Dette inkluderer utkjøring av tom kiste
 • Fra Kopervik bbh til Torvastad bårehus 2 506,00 Utkjøring av tom kiste er inklusivt i prisen
 • Haugesund sykehus til Avaldsnes bårehus 2 616,00 Dette inkluderer utkjøring av tom kiste
 • Utkjøring av tom kiste Vi tar ikke ekstra for utkjøring av tom kiste, for normal kjøring, som i eksemplene over; der ligger dette allerede innbakt i prisen. Derfor, om du trenger en mer nøyaktig pris angående kjøring, ber vi deg om å ta kontakt med oss.

Sangark

 • Grunnpris produksjon 1.885,00
 • + pr stk 7,00
 • Eksempel 150 stk 2.935,00
  1.885,- + (150 x 7,-) = 2.935,-

Diverse

 • Kondolanseprotokoll 400,00
  med løse signaturark
 • Minnebok 1.200,00Bilder fra seremonien
 • Minnebok nr. 2,3,4,5... minus 20% pr. bok
 • Fotografere ved seremoni 1.200,00
  En ekstra assistent 800,- + Ta bilder 400,-
 • Streaming av seremoni 3.750,00
  Tonoavgift kommer i tillegg
 • Bilde i ramme A4 4.00,00
 • Trekors med navneplate (Hgsd) 800,00
  I Karmøy kommune ordner kommunen dette
 • Forsangere 1.100,00
  Gjelder Haugesund
 • Solister ca. 2.500,00 - 4.000,00
  Solistene sender regning direkte til pårørende og prisen vil avhenge av hvilken solist som blir valgt.
 • Leie av Vår Frelses gravkapell 2.500,00
 • Leie av kirkene på Karmøy 4.000,00 - 5.000,00
  Hvis avdøde ikke er medlem i Den norske kirke må det betales leie
  +Bruk av kantor 2.000,-
  +Bruk av prest ca. 4.000,-
  Dersom du ønsker flere detaljer, kan du se hvem som må betale og priser for kirkene i Karmøy her >

Vi ønsker å informere om at det kan forekomme feil i prisene som er angitt i oppsettet. Dersom du skulle oppdage eventuelle feil, setter vi stor pris på om du tar kontakt med oss, slik at vi umiddelbart kan rette opp eventuelle unøyaktigheter. Takker på forhånd for din hjelp.