Å miste et barn

Å miste et barn

Å miste et barn.

Når det utenkelige skjer!

Å miste et barn er kanskje den største katastrofen som kan ramme et menneske. At et barn dør er meningsløst, det gjør forferdelig vondt og er helt uvirkelig. Barn skal ikke dø. Timer og dager i sjokk og kaos vil komme – drømmer og forventninger er brått blitt knust. Dødsfallet markerer begynnelsen på en smertefull tid der tomhet, savn og sinne er vanlige følelser. Erfaring viser at det er viktig å tillate seg å reagere og sette ord på slike sterke opplevelser. Det vil ta tid og krefter å gjennomleve sorgen over barnet, men det vil ikke bestandig være like vondt.

(Hentet fra heftet «Når et lite barn dør».)

Gravferdsveiledning til foreldre som har mistet barn >

Brosjyren “Gravferdsveiledning – for foreldre som har mistet et lite barn” er ment som en veiledning. Til foreldre som har mistet et lite barn og til de profesjonelle som er rundt foreldrene den første tiden.

Gravferdsveiledning til foreldre som har mistet barn >

Å miste et barn

Gravferdsveiledningen er utarbeidet av Landsforeningen til støtte ved krybbedød, i samarbeid med fagpersoner og foreldre som har opplevd å miste et lite barn. Ressursgruppen har bestått av prosjektkoordinator Line Schrader og fagsjef Trine Giving Kalstad fra Landsforeningen til støtte ved krybbedød. Foreldrerepresentanter Hilde Salvesen og Trude Berntzen, sykehusprestene Ida Faye og Hildegunn Aarø Teigen fra prestetjenesten ved Ullevål universitetssykehus. Og gravferdskonsulent Eli Marie Riefl ing Ree fra Jølstad begravelsesbyrå – Sandvika. Utganspunktet for teksten har vært det danske heftet ”Begravelses– vejledning – til forældre, der har mistet et spædbarn” som ble utgitt av Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød i 2000.

Sorg og sorgarbeid

Gravferdsveiledningen er utarbeidet av Landsforeningen til støtte ved krybbedød. I samarbeid med fagpersoner og foreldre som har opplevd å miste et lite barn. Ressursgruppen har bestått av prosjektkoordinator Line Schrader og fagsjef Trine Giving Kalstad fra Landsforeningen til støtte ved krybbedød, foreldrerepresentanter Hilde Salvesen og Trude Berntzen, sykehusprestene Ida Faye og Hildegunn Aarø Teigen fra prestetjenesten ved Ullevål Universitetssykehus og gravferdskonsulent Eli Marie Riefl ing Ree fra Jølstad begravelsesbyrå – Sandvika. Utganspunktet for teksten har vært det danske heftet ”Begravelses– vejledning – til forældre, der har mistet et spædbarn” som ble utgitt av Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød i 2000.