Huskeliste for pårørende

Huskeliste for pårørende

Her er en huskeliste for pårørende, listen er ikke utfyllende.

Etterlatte må selv sende melding til:

 • Bank og forsikringsselskap
 • Posten
 • Telefon/bredbånd
 • NRK lisenskontor
 • Oppføringer (telefon, Brønnøysund osv.)
 • Kabel –/parabolleverandør
 • Strømleverandør
 • Sosiale medier (internett)
 • Tannlege/fastlege
 • Biltilsynet
 • Autopass
 • Borettslag / husvert
 • Abonnementsavis /‐tidsskrifter
 • Foreninger
 • Hjelpemiddelsentralen

NB: Listen er ikke utfyllende.

Minnesider >

Noen å snakke med – når sorgen blir tung >

Under er ikke en huskeliste for pårørende, men et utdrag av sorgsiden vår.

Les mer under Sorg og sorgarbeid >

Vanlige reaksjoner etter et dødsfall.

Mange mennesker er mer følelsesmessig ute av balanse i en sorgperiode enn noen gang ellers. Du kan oppleve fortvilelse, vantro, sinne, angst, forvirring, lettelse, tristhet og ensomhet – for å nevne noe. Andre kan kjenne seg utenfor, fordi disse følelsene ikke kommer. Det kan være godt å vite at alt dette er normale reaksjoner.

Sorg er en individuell opplevelse, og det finnes ingen oppskrift på hvordan man skal sørge. Noen forteller at sorgen gir dem fysiske plager som hodepine, tretthet eller manglende matlyst. Ofte kan en slags følelse av nummenhet være en hjelp til å komme seg gjennom de første dagene og ukene.

Ingen tidsgrense for sorg.
Sorgperioden varierer fra person til person, avhengig av individuelle omstendigheter. For noen varer den tunge sorgen i noen uker eller måneder, for andre i flere år. Den milde, avklarte sorgen og savnet kan følge deg i lang tid

Tro og livssyn.
Mange merker at «de store» spørsmålene rykker nærmere når vi opplever et dødsfall i den nærmeste familien eller omgangskrets. Temaer som mening, sammenheng, kjærlighet og håp blir viktigere for oss enn ellers. For noen kan troen og livssynet bli en vesentlig kilde til trøst gjennom en sorgperiode.

Noen hendelser er slik at de setter et menneskes tro og livssyn på alvorlige prøver. De svarene en tidligere har funnet på livets store spørsmål, passer kanskje ikke like godt lenger, og en må lete etter nye. Dette kan være tungt og vanskelig, men kan i sin tid gi vekst og et bedre fundament for å møte livet i sitt mangfold.

Ta vare på deg selv.
Du kan ha varierende dagsform den første tiden. Sorg fører lett til at man overser noen av kroppens vanlige behov. Det kan være lurt å følge normale spisevaner og følge din vante døgnrytme.

Noen opplever en uvanlig tretthet og utmattelse en tid etter begravelsen. Det er viktig å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Å være aktiv gjennom jobb eller annet arbeid, kan hjelpe gjennom sorgen.

Sorg og sorgarbeid